Publikacje naukowe

Najważniejsze publikacje o zasięgu międzynarodowym z ostatnich lat to:

 1. Tytuł oryginału: Cerebral blood flow, sympathetic nerve activity and stroke risk in obstructive sleep apnoea : is there a direct link?
  Autorzy: PAWEŁ J. WINKLEWSKI, ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI.
  Źródło: Blood Press. 2013; vol. 22, nr 1, s. 27-33, bibliogr. 75 poz., streszcz. ang.
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.426
 2. Tytuł oryginału: Near-infrared transillumination back scattering sounding : new method to assess brain microcirculation in patients with chronic carotid artery stenosis
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, PAWEŁ J. WINKLEWSKI, ARKADIUSZ SZARMACH, GRZEGORZ HALENA, TOMASZ BANDURSKI.
  Źródło: PLoS ONE 2013; vol. 8, nr 4, s. e61936 [8 s.], bibliogr. 43 poz., Uwagi: Dostępny w Internecie : http://www.readcube.com/articles/10.1371/journal.pone.0061936 [dostęp: 18.04.2013]
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.092
 3. Tytuł oryginału: Assessing changes in pial artery resistance and subarachnoid space width using a non-invasive method in healthy humans during the handgrip test
  Autorzy: MAGDALENA WSZĘDYBYŁ-WINKLEWSKA, ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, PAWEŁ J. WINKLEWSKI.
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2012; vol. 72, nr 1, s. 80-88, bibliogr. [48 poz.], streszcz. ang.
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.110
 4. Tytuł oryginału: Effects of acute hypercapnia on the amplitude of cerebrovascular pulsation in humans registered with a non-invasive method.
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, MAGDALENA WSZĘDYBYŁ-WINKLEWSKA, W. Gumiński, PIOTR LASS, TOMASZ BANDURSKI, PAWEŁ J. WINKLEWSKI.
  Źródło: Microvasc. Res. 2012; vol. 83, nr 2, s. 229-236, bibliogr. 33 poz., streszcz. ang.
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.828
 5. Tytuł oryginału: Influence of acute jugular vein compression on the cerebral blood flow velocity, pial artery pulsation and width of subarachnoid space in humans [Dokument elektroniczny]
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, PAWEŁ J. WINKLEWSKI, W. Guminski.
  Źródło: PLoS ONE 2012; vol. 7, nr 10, s. e48245 [7 s.], bibliogr. 37 poz., streszcz. ang.
  Uwagi: Dostępny w Internecie : tutaj [dostęp: 25.10.2012]
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.092
 6. Tytuł oryginału: Subarachnoid space: new tricks by an old dog [Dokument elektroniczny]
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, ARKADIUSZ SZARMACH, B. Czaplewski, PAWEŁ J. WINKLEWSKI.
  Źródło: PLoS ONE 2012; vol. 7, nr 5, s. e37529 [15 s.], bibliogr. 33 poz., streszcz. ang.
  Uwagi: Dostępny w Internecie : tutaj [dostęp: 24.10.2012]
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.092
 7. Tytuł oryginału: Use of Near Infrared Transillumination / Back Scattering Sounding (NIR-T/BSS) to assess effects of elevated intracranial pressure on width of subarachnoid space and cerebrovascular pulsation in animals
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, MAGDALENA WSZEDYBYL-WINKLEWSKA, W. Guminski, AGATA PRZYBORSKA, J. Kaczmarek, P. J. Winklewski.
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2011; vol. 71, nr 3, s. 313-321, bibliogr. [29 poz.], streszcz. ang.
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.110
 8. Tytuł oryginału: Effects of the Valsalva maneuver on pial artery pulsation and subarachnoid width in healthy adults
  Autorzy: MAGDALENA WSZEDYBYL-WINKLEWSKA, ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, B. M. Michalska, P. J. Winklewski.
  Źródło: Microvasc. Res. 2011; vol. 82, nr 3, s. 369-373, bibliogr. [28 poz.], streszcz. ang.
  Język publikacji: ENG
  Afiliacja GUMed
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.828
 9. Tytuł oryginału: Flow-induced changes in pial artery compliance registered with a non-invasive method in rabbits.
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, MAGDALENA WSZEDYBYL-WINKLEWSKA, TOMASZ BANDURSKI, P. J. Winklewski.
  Źródło: Microvasc. Res. 2011; vol. 82, nr 2, s. 156-162, bibliogr. [41 poz.], streszcz. ang. Język publikacji: ENG
  Afiliacja GUMed
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.828
 10. Tytuł oryginału: Cerebrovascular pulsation and width of subarachnoid space during electroconvulsive therapy
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, PIOTR PANKIEWICZ, PIOTR SOWIŃSKI, J. Krzyżowski.
  Źródło: J. ECT 2009; vol. 25, nr 2, s. 99-105, bibliogr. 18 poz. , streszcz. ang.
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.193
 11. Tytuł oryginału: New aspects in assessment of changes in width of subarachnoid space with near-infrared transillumination/backscattering sounding, part 1: Monte Carlo numerical modeling.
  Autorzy: J. Placiński, ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI.
  Źródło: J. Biomed. Opt. 2007; vol. 12, nr 4, s. 044015-1 – 044015-10, bibliogr. 47 poz., streszcz. ang.
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.084
 12. Tytuł oryginału: New aspects in assessment of changes in width of subarrachnoid space with near-infrared transillumination/backscattering sounding, part 2 : clinical verification in the patient.
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, J. Placiński.
  Źródło: J. Biomed. Opt. 2007; vol. 12, nr 4, s. 044016-1 – 044016-8, bibliogr. 23 poz., Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.084
 13. Tytuł oryginału: Technical foundations for noninvasive assessment of changes in the width of the subarachnoid space with near-infrared transillumination-backscattering sounding (NIR-TBSS).
  Autorzy: ANDRZEJ F. FRYDRYCHOWSKI, W. Gumiński, M. Rojewski, JACEK KACZMAREK, WITOLD JUZWA.
  Źródło: IEEE Trans. Biomed. Eng. 2002; vol. 49, nr 8, s. 887-904, bibliogr. 44 poz., abs.
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2,665