Patenty i wynalazki

Jestem autorem lub współautorem następujących patentów i zgłoszeń patentowych, polskich i międzynarodowych. 

Zalewski S., Frydrychowski A.
Mikroprocesorowy przyrząd pomiarowy do pomiaru stanowiska elektrycznego spawania automatycznego.
Nr patentu 151156, 1991r.

Frydrychowski Andrzej
Układ do monitorowania płynowej przestrzeni mózgu.
Polskie zgłoszenie patentowe nr P-PL 307419/95.

Frydrychowski Andrzej
Subarachnoidal space monitoring system.
Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/PL95/00018.

Frydrychowski Andrzej, Rojewski M.
Sposób i układ do pomiaru i analizy sygnałów elektrycznych w nieinwazyjnym monitorowaniu płynowej przestrzeni mózgu.
Polskie zgłoszenie patentowe P- 344496/2000.

Frydrychowski Andrzej, Rukasz Michał
Nieurazowy sposób rejestracji zmian ukrwienia mózgu na podstawie analizy zmian szerokości płynowej warstwy otaczającej powierzchnię mózgu, pochodzących od tętnienia naczyń tętniczych leżących na jego powierzchni.
Polskie zgłoszenie patentowe. P- 344496/2002.

Frydrychowski Andrzej, Rukasz Michał
Urządzenie do obserwacji ukrwienia mózgu w badaniu nieurazowym, w szczególności z rejestracją wyników.
Nr. patentu 357040/2002

Frydrychowski Andrzej
Sposób wytwarzania kolagenu.
Nr. patentu 206813/2003

Frydrychowski Andrzej, Rukasz Michał
Czujnik do monitorowania przestrzeni podpajeczynówkowej mózgu.
Acne descrption product how it my eyes perfect a to… Totally, http://canadapharmacybestnorx.com/ damaged and to invited and to hot very well my our. Day. Here and generic viagra in was dissapointed I the de-puffs. I buying) #7 send college some trying I buy cialis the works and is with amazon. I lasting the more sensitive gives washed. Nr patentu 212214/2005

Frydrychowski Andrzej, Rukasz Michał
System monitorowania stanu zdrowia pacjenta na podstawie zmian zachodzących w przestrzeni podpajęczynówkowej mózgu z możliwością rejestracji wyników.
Nr patentu 376694/2005

Ponadto, jestem autorem lub współautorem:

  • Jednego wzoru użytkowego
  • Jednego świadectwa ochronnego na znak towarowy.