Udział w organizacjach

Uczestniczę w życiu kilku organizacji naukowych.

  • Byłem współorganizatorem, na zlecenie  prof. Z. Garnuszewskiego kursów z zakresu akupunktury.
  • Byłem jednym z organizatorów XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, który odbył się w Gdańsku, w dniach 22-26 września 1975 r.
  • Jestem czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.
  • Działam też na w ramach Polskiego Towarzystwa Akupunktury, gdzie pełnię następujące funkcje:
    • Członek Zarządu Krajowego
    • Przewodniczący Krajowej Komisji Nauki ds. Akupunktury
  • W roku 1999 otrzymałem godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Akupunktury.