Nagrody i wyróżnienia

Za swoją pracę i działalność zostałem uhonorowany:

 • Nagrodą III stopnia za osiągnięcia naukowe (1975)
 •  Pucharem za promocję nauki polskiej na świecie, w 1997 r. przez Przewodniczącego  Komitetu Badań Naukowych, Ministra Andrzeja Wiszniewskiego
 • Złotym medalem z wyróżnieniem na wystawie – Brussels  Eureka 97, za Systeme pour te monitoring non-invasif de /’espace du cereau et de la pulsation cerebro-vasculaire
 • Nagrodą Specjalną flamandzkiego Ministra Finansów, Budżetu i Polityki Zdrowotnej na tejże wystawie
 • Złotym medalem na wystawie – 26 Salon International des lnventions – Geneve 98, za System pour le monitoring non-invasif du volume du cerveau
 • Grand Prix na l Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 98, za System do nieinwazyjnego monitorowania zmian objętości mózgu
 •  Od 2005r. uczestniczę w pracach Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA jako Ekspert Unijny w zakresie dyrektywy WE dotyczącej wyrobów medycznych.
 • Brązowy medal na światowej wystawie 26 Salon International des lnventions -Geneve ’98, za System de measuration et de diagnostic en reftexoterapie
 • Złoty medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE, Gdynia 99, za System diagnostyczno-terapeutyczny do refleksoterapii
 • Srebrny medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE, Gdynia 99, za Program do nauki akupunktury
 • Listem gratulacyjnym w 1999 r. od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej -Prof. Jerzego Buźka – za opracowanie Systemu diagnostyczno-terapeutycznego do refleksoterapii i programu do nauki akupunktury
 • Złotym Krzyżem Zasługi w 2000 r.
 • Honorową Srebrną Odznaką Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w roku 2000
 • W 2010r, 2011r, 2012r otrzymałem nagrodę I stopnia Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe