Przebieg kariery

Bezpośrednio po skończeniu studiów w 1973 roku pracę rozpocząłem w  Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku

W pierwszym okresie pracy naukowej, którą wykonywałem we współpracy i pod patronatem kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii AMG – Pana doc. dr hab. med. Jerzego Cytawy, moje zainteresowania skupione były na badaniach instrumentalnych odruchów u zwierząt. Za tą działalność w 1975r. otrzymałem nagrodę III stopnia od Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Równolegle z badaniami odruchów instrumentalnych interesowałem się problematyką bólu i to zarówno w aspekcie eksperymentalnym (pod kierunkiem Pana docenta J. Cytawy), jak też klinicznym (pod kierunkiem Pana Doc. dr. hab. med. Aleksandra Lewińskiego).  Ponieważ w pracy klinicznej poświęconej zwalczaniu bólu konieczne było wykonywanie blokad i innych zabiegów lekarskich, dlatego aby zdobyć odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie, za namową Pana Docenta A. Lewińskiego, odbyłem wymagane staże i po zdaniu przepisanych egzaminów uzyskałem w roku 1977 specjalizację l – go stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. Swoją wiedzę i umiejętności lekarskie w dziedzinie zwalczania bólu pogłębiałem w czasie 3-tygodniowego stażu w Chicago w Szpitalu Centrum Communitz Hospital w roku 1980. W tymże roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Próba obiektywizacji zjawiska bólu w badaniach doświadczalnych na kotach”, której promotorem był Pan Docent Aleksander Lewiński.

W tym samym okresie zainteresowałem się także walką z bólem metodami niekonwencjonalnymi, a przede wszystkim akupunkturą (refleksoterapią). Szkoliłem się w tej dziedzinie intensywnie, uzyskując wszystkie 4 poziomy umiejętności na specjalistycznych kursach prowadzonych przez Pana Profesora Zbigniewa Garnuszewskiego. Swoją wiedzę z zakresu akupunktury pogłębiałem podczas 6-tygodniowego wyjazdu szkoleniowego do Korei Północnej (1985 r.), gdzie przebywałem jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Podobnemu celowi poświęcony był mój 3-tygodniowy pobyt w Instytucie Medycyny Naturalnej w Chinach (1992 r.). Na zaproszenie Pana Profesora Zbigniewa Garnuszewskiego wykładałem na wielu kursach szkoleniowych z zakresu akupunktury. Akupunkturą zajmuję się nadal i w moim dotychczasowym dorobku tej tematyce poświęconych są: 3 prace oryginalne oraz doniesienia opublikowane w czasopismach recenzowanych, 3 prace popularno-naukowe, 2 programy komputerowe i 3 przyznane patenty.

Opracowałem unikatowy system do refleksoterapii, za który otrzymałem:

  • Brązowy medal na światowej wystawie 26 Salon International des lnventions -Geneve ’98, za System de measuration et de diagnostic en reftexoterapie
  • Złoty medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE, Gdynia 99, za System diagnostyczno-terapeutyczny do refleksoterapii
  • Srebrny medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE, Gdynia 99, za Program do nauki akupunktury

Po śmierci Pana Docenta A. Lewińskiego straciłem możliwość praktycznego zajmowania się problematyką bólu na bazie klinicznej, ale zająłem się oceną zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej oraz oceną zmian amplitudy tętnienia wewnątrzczaszkowego przy użyciu transluminacji głowy. Pierwsze kroki w tym zakresie stawiałem we wczesnych latach 80-tych wraz z bydgoskim zespołem kierowanym przez Pana Profesora Romana Mazura, który był jednym z 6-ciu współautorów patentu na urządzenie pod nazwą ENCEPHALOVOLUMETER. Zamysłem przyświecającym konstrukcji tego urządzenia było stworzenie nieinwazyjnej metody oceny zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej oraz amplitudy pulsacji wewnątrzczaszkowej, które to parametry są przecież ważnymi nośnikami informacji o tzw. homeostazie wewnątrzczaszkowe.

Przez szereg lat metoda jest udoskonalana i ostatnie rozwiązanie zostało opublikowane 29 sierpnia 1996 r. – jako międzynarodowe zgłoszenie patentowe (PCT/PL95/00018), z datą pierwszeństwa od 21 lutego 1995 r.(data złożenia zgłoszenia w World Intellectual Property Organization w Genewie) – pod nazwą SUBARACHNOIDAL SPACE MONITORING SYSTEM. Za rozwiązanie to zostałem wyróżniony:

  • Złotym medalem z wyróżnieniem na wystawie – Brussels  Eureka 97, za Systeme pour te monitoring non-invasif de /’espace du cereau et de la pulsation cerebro-vasculaire
  • Nagrodą Specjalną flamandzkiego Ministra Finansów, Budżetu i Polityki Zdrowotnej na tejże wystawie
  • Złotym medalem na wystawie – 26 Salon International des lnventions – Geneve 98, za System pour le monitoring non-invasif du volume du cerveau
  • Grand Prix na l Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE 98, za System do nieinwazyjnego monitorowania zmian objętości mózgu

Od 2005r. uczestniczę w pracach Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA jako Ekspert Unijny w zakresie dyrektywy WE dotyczącej wyrobów medycznych.

W  2010 zostałem kierownikiem Zakładu Fizjologii Człowieka, Wydziału Nauk o Zdrowiu. W tym czasie opracowałem zastosowanie metody Transluminacji w Bliskiej podczerwieni do zastosowań klinicznych. Okazało się, że zmiana ciśnienia śródczaszkowego wpływa w sposób istotny na zamianę krzywej tętnienia. Jeżeli porównamy kształt krzywej tętnienia wewnątrzaczkowego z wzorcem tętnienia obwodowego, to uzyskamy przesunięcia fazowe. To spostrzeżenie stało się decydującym momentem na zastosowanie metody w klinice.