Prof. Andrzej Frydrychowski – naukowiec z pasją

Witam Państwa,

Urodziłem się 30 września 1947r. w Gdyni.  Studia medyczne ukończyłem w 1973r. w Akademii Medycznej w Gdańsku na wydziale lekarskim.

Od 1973r do 1 maja 2009r pracowałem nieprzerwanie w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Gdańsku, a więc od ukończenia studiów medycznych i uzyskania dyplomu lekarza.

Od 1 maja 2009r., decyzją Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zostałem przeniesiony do Katedry Medycyny Nuklearnej tej samej jednostki, w której pracowałem do 1 października 2009r.

1 października zostały mi powierzone obowiązki p.o. Kierownika a od 2010r. kierownika -nowo powstałego Zakładu Fizjologii Człowieka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prywatnie jestem człowiekiem bardzo aktywnym i pozytywnie „zakręconym”.  Kocham swoją pracę i wyzwania, które są z nią związane.  Pytam, poszukuje, uczę się… jestem ciekawy świata. Wciąż poznaje, podziwiam coraz to nowe zmysłowe miejsca i inspiruje się ciekawymi ludźmi.

Stawiam sobie nowe cele… i spełniam marzenia!

„Bo człowiek bez pasji, nudzi swoją duszę”